รายละเอียดสินเชื่อ

บริษัท ณรงค์กิจ รวมทุน 2013 จำกัด

รายละเอียดหลักประกัน

  • ​โฉนดที่ดิน หรือ นส. 3ก
  • ประเภทที่ดิน บ้าน ที่ดินเปล่า ห้องชุด คอนโด ทาวเฮาส์ 
  • ตำแหน่งที่ดินในจังหวัด กรุงเทพมหานคร สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา

เอกสารในการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง
  • โฉนดที่ดินตัวจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 20-65 ปี
  • มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน

3 ขั้นตอนการขอสินเชื่อ


 

1. สมัครกู้ออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ
ที่หน้าคำนวณสินเชื่อ

2. ประเมินหลักทรัพย์

ลูกค้าจะทราบยอดกู้อนุมัติ
ภายในวันที่ประเมิน 

3. จดจำนองกรมที่ดิน

ลูกค้าจะได้รับเช็คทันที
เมื่อจดจำนองเสร็จ