ประวัติบริษัท

บริษัท ณรงค์กิจ รวมทุน 2013 จำกัด

บริษัท ณรงค์กิจ รวมทุน 2013 จำกัด ได้จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทเริ่มให้บริการทางด้านสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยและที่ดินในจังหวัดสระบุรี ต่อมาบริษัทได้ขยายพื้นที่ให้บริการไปยัง กรุงเทพมหานครปริมณฑล ลพบุรี และ อยุธยา

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ สินเชื่อโฉนดที่ดิน โดยยึดหลักการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และซื่อตรง ลูกค้าอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการกับเรา